"It's a long way to the top if you wanna Rock 'n Roll!"

                                                                                                                       - Bon Scott